Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 Athens Information Technology
(AIT)

Ανάλυση θεματολογίας

Κορυφαίοι διεθνείς ομιλητές καθώς και Έλληνες επαγγελματίες καταθέτουν τις απόψεις και την εμπειρία τους προσεγγίζοντας επίκαιρα θέματα όπως:

  • Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στις πρακτικές και τις πολιτικές του HR;
  • Πώς αποτιμάται η αποτελεσματικότητα του HR;
  • Με ποιους τρόπους η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του HR αναδεικνύει τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού σε στρατηγικό εταίρο;
  • Ποιες είναι οι μετρικές που χρησιμοποιεί το HR και έχουν εφαρμογή στη μέτρηση της συνολικής επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας;
  • Είναι η αυτοματοποίηση των λειτουργιών του HR μία πρακτική με επιχειρηματικά αποτελέσματα;
  • Πώς το outsourcing απαντά στις προκλήσεις των σύγχρονων Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού;
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ